SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Parc Tramuntana cobrirà el 45 % de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona.

El projecte és complementari a altres fonts renovables, com la microgeneració solar en teulades. Per les seves característiques, el parc permet donar cobertura als períodes de menor generació, així com a la demanda industrial del territori.

45 %

de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona

Parc Tramuntana està totalment alineat amb els objectius de sostenibilitat energètica de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea, plasmats a la LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, i al DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

La normativa preveu que les tecnologies de generació d’electricitat renovable cobreixin el 50 % de la demanda total de Catalunya el 2030, i el 100 % l’any 2050. Per a aconseguir-ho és imprescindible la implicació de tots els territoris.

495 MW

16 Mt CO2

Amb una capacitat de 495 MW, Parc Tramuntana evitarà l’emissió de fins a 16 milions de tones de CO2 a l’atmosfera, convertint l’Empordà en catalitzador de la transició energètica a les comarques gironines.

El parc s’ubicarà a una mitjana de 24 km, mar endins, de la Badia de Roses. Una zona idònia per les seves condicions de vent, la seva distància de la costa, la seva compatibilitat amb les activitats pesqueres i nàutiques, i per la seva ubicació fora de qualsevol espai protegit.