SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Parc Tramuntana és concebut com un dinamitzador econòmic de l’Empordà, que generarà llocs de treball directes i indirectes durant la construcció, operació i manteniment del parc.

6.000 empleats

durant la fase
de construcció

200 llocs

de treball directes al territori al llarg de tota
la fase d’operació i manteniment (30 anys)

Durant la fase de construcció es crearan uns 6.000 llocs de treball, un 30-40 % d’aquests a Catalunya. En la seva fase d’operació i manteniment, prevista per a 30 anys, Parc Tramuntana suposarà la creació de 200 llocs de treball directes al territori, i centenars de llocs de treball indirectes i induïts relacionats amb l’hostaleria i restauració, turisme, transport o activitats portuàries.

El parc representarà un nou atractiu turístic a la zona, com passa en altres parts d’Europa, potenciant el turisme verd i sostenible en una Girona 100 % neta d’emissions.

Totalment integrat a la zona de l’Empordà, Parc Tramuntana estarà obert a la participació de les persones i empreses del territori que vulguin invertir en el projecte.