SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Parc Tramuntana és concebut com un dinamitzador econòmic de l’Empordà, que generarà llocs de treball directes i indirectes durant la construcció, operació i manteniment del parc.

6.000 empleats

durant la fase
de construcció

200 llocs

de treball directes al territori
durant la fase d’operació i manteniment

Durant la fase de construcció es crearan uns 6.000 llocs de treball, un 30-40 % d’aquests a Catalunya. En la seva fase d’operació i manteniment, Parc Tramuntana suposarà la creació de 200 llocs de treball directes al territori i centenars de llocs indirectes relacionats amb l’hostaleria i restauració, turisme, transport o activitats portuàries.

El parc representarà un nou atractiu turístic a la zona, com passa en altres parts d’Europa, potenciant el turisme verd i sostenible en una Girona 100 % neta d’emissions.

A més, Parc Tramuntana col·labora amb l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) i EURECAT per impulsar la recerca i la innovació energètica, i poder convertir la zona en un centre d’excel·lència internacional en investigació.

Parc Tramuntana serà la primera plataforma R+D+I flotant del Mediterrani, per arribar a ser un gran pol d’atracció per a la formació i investigació d’universitats, centres de recerca i empreses catalanes, que tindran un paper fonamental en l’eòlica marina. També es preveu utilitzar la zona com a centre de formació de tècnics d’operació i manteniment de parcs eòlics marins.

Totalment integrat a la zona de l’Empordà, Parc Tramuntana estarà obert a la participació de les persones i empreses del territori que vulguin invertir en el projecte.