POLÍTICA DE PRIVACITAT

IDENTITAT DELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT

Aquest projecte està impulsat conjuntament per BlueFloat Energy i SENER (en endavant, “Parc Tramuntana”), els qui respectivament tractaran les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web en qualitat de responsables del tractament.

 

BlueFloat Energy:

 • Denominació social: BLUEFLOAT ENERGY INTERNATIONAL, S.L.U
 • NIF: B-02674349
 • Domicili social: Calle Velázquez, número 64, 4ª izquierda, Madrid, 28001
 • Contacte de protecció de dades: data.privacy@bluefloat.com

SENER:

 • Denominació social: SENER Renewable Investments, S.A.
 • NIF: A-48024723
 • Domicili social: Calle cervantes 8 Getxo, 48930, Las Arenas
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades Grupo SENER: dpd@sener.es

 

DADES OBJECTE DE TRACTAMENT

Les dades personals tractades seran aquelles recaptades i aportades per part dels propis usuaris a través de les vies de contacte disponibles en aquesta pàgina web (formulari de contacte i formulari de participació).

Així, Parc Tramuntana tractarà les dades identificatives, dades de contacte, dades professionals i altra informació aportada en les comunicacions enviades pels usuaris.

A més, pel fet de navegar en aquesta pàgina web i mitjançant l’ús de cookies, Parc Tramuntana recapta dades dels usuaris (com la mena de navegador utilitzat, el sistema operatiu o la direcció IP), a fi de millorar la seva navegació i gestionar de manera efectiva el portal. En relació amb aquest tractament de dades personals, els usuaris poden obtenir més informació a la Política de Cookies.

 

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Parc Tramuntana tractarà les seves dades personals per a les finalitats indicades a continuació:

 • Gestionar les sol·licituds d’informació i contacte pels propis interessats, a través dels canals habilitats. Aquest tractament de dades es basa en el consentiment atorgat per l’interessat mitjançant l’enviament del corresponent formulari.

 

 • Tramitar les peticions de participació en el projecte, a través dels canals habilitats. Aquest tractament de dades es basa en el consentiment atorgat pels interessats mitjançant l’enviament del corresponent formulari.

 

 • Enviar informació, notícies i altres comunicacions rellevants relacionades amb el projecte de Parc Tramuntana, així com altres iniciatives de BlueFloat Energy i SENER. Aquest tractament de dades es basa en el consentiment atorgat pels interessats al marcar la casella corresponent a aquesta finalitat, en el formulari de contacte.

 

 • Les dades recaptades a través de la utilització de cookies es tractaran per a permetre l’efectiu funcionament de la pàgina web, basat en l’interès legítim de la companyia i, en el cas d’altres cookies, en el consentiment mostrat amb l’acceptació d’aquestes.

Així mateix, s’informa als usuaris de la nostra pàgina web de la necessitat de facilitar totes les dades de caràcter obligatori per a poder complir amb les finalitats anteriorment indicades. En cas que no ens faciliti aquestes dades, això podrà donar lloc a la impossibilitat per part de Parc Tramuntana de complir amb les finalitats mencionades.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades pels usuaris seran conservades durant el temps necessari per a complir de manera efectiva amb les finalitats anteriorment indicades.

Concretament, Parc Tramuntana conservarà les dades personals remeses pels usuaris mentre resultin necessàries per a gestionar i atendre les consultes plantejades.

Una vegada ateses les peticions dels usuaris, les dades personals dels usuaris seran conservades durant un termini màxim d’1 any.

Pel que fa a la conservació de la informació relativa a les dades de navegació i cookies, pot obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.

 

DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Les dades personals únicament seran comunicades en la mesura en què aquesta comunicació sigui necessària o obligatòria d’acord amb la legislació vigent.

No estan previstes transferències internacionals de dades, si bé la informació recaptada per cookies de tercers pot ser objecte d’aquesta mena d’operacions. Pot obtenir més informació sobre aquestes transferències a la nostra Política de Cookies.

En el cas que fos necessari realitzar una transferència internacional de dades, Parc Tramuntana es compromet al compliment de les mesures tècniques i organitzatives necessàries, sense perjudici de les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

DRETS DELS INTERESSATS

En qualsevol moment, els usuaris podran exercir els següents drets reconeguts per la normativa vigent de protecció de dades:

 • Dret d’Accés: permet a l’usuari conèixer quina informació es té, d’on s’ha obtingut, a qui s’ha facilitat i per a quins usos s’ha tractat.
 • Dret de Rectificació: permet a l’usuari rectificar alguna dada errònia o desactualitzada.
 • Dret de Supressió: permet a l’usuari sol·licitar que es deixin de tractar les seves dades.
 • Dret de Limitació: permet a l’usuari restringir el tractament de les seves dades, però de forma que siguin conservades per a alguna finalitat posterior (una reclamació judicial, per exemple).
 • Dret de Portabilitat: permet a l’usuari obtenir una còpia de les seves dades de forma electrònica i, en determinades circumstàncies, sol·licitar que siguin comunicades a un altre prestador de serveis.
 • Dret d’Oposició: permet a l’usuari oposar-se a l’interès legítim de Parc Tramuntana per a sol·licitar el cessament del tractament de les seves dades.
 • Dret a Retirar el Consentiment, en qualsevol moment, respecte del tractament de les seves dades personals, sense que això afecti a la seva licitud.

Podrà exercir aquests drets a través de la direcció de correu electrònic , indicant quin dret desitja exercitar i aportant el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat similar.

Per últim, l’informem que en qualsevol moment es podrà posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Grupo SENER, a través de així com presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva pàgina web.

 

MESURES DE SEGURETAT

Parc Tramuntana ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat a les dades personals que tracta i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat a les dades dels seus usuaris.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Parc Tramuntana es reserva el dret a modificar l’actual Política de Privacitat, sempre d’acord amb els termes permesos per la legislació espanyola vigent i també d’acord amb les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la modificació i publicació d’aquest apartat web.

 

Política de Privacitat actualitzada el setembre del 2021.